Suppressielijsten: verantwoord omgaan met e-mailmarketing

Wat is het?

Een suppressielijst is een lijst met versleutelde e-mailadressen waarvan een adverteerder heeft aangegeven dat ze niet gebruikt mogen worden voor e-mailmarketing. Meestal gaat het om consumenten die zich bij de adverteerder hebben uitgeschreven voor reclame via e-mail. 

Promoot jij via e-mailmarketing? Dan dien je rekening te houden met deze suppressielijsten.

Hoe werkt het?

Wil jij als publisher acties versturen via e-mail, bijvoorbeeld in je nieuwsbrief? Dan dien je er voor te zorgen dat e-mailadressen op de suppressielijsten van de betreffende adverteerder(s) worden uitgesloten van jouw e-mailing. Dit kun je doen via MyDaisycon, de publisherinterface. 

Suppressielijsten: veilig en betrouwbaar geanonimiseerd

Alle e-mailadressen in ons netwerk zijn geanonimiseerd. Dit is noodzakelijk voor de AVG. Dit doen we door middel van een zogenaamde ‘MD5-hash’. Een bepaald e-mailadres levert altijd dezelfde hash op, maar andersom kun je vanuit een hash nooit het e-mailadres afleiden. Op deze manier kun jij een hash van het bronbestand (de suppressielijst van de adverteerder) vergelijken met een nieuw gemaakte hash van het doelbestand, dat is dus jouw e-mailbestand.


Door deze vergelijking kan er gecontroleerd worden of er e-mailadressen tussen zitten die niet gemaild mogen worden. Een MD5-hash is dus éénrichtingsverkeer, het is daardoor onmogelijk om de oorspronkelijke tekenreeks op te halen. Veilig en betrouwbaar dus.

Werkwijze voor jou als publisher

We gaan er in deze uitleg van uit dat jouw e-mailing opgemaakt is en dat je akkoord voor verzending hebt gekregen van de adverteerder(s). Je hebt dit gedaan via een e-mailverzoek in het menu: Hulpmiddelen | E-mailgoedkeuringstool. Na goedkeuring dien je de suppressielijsten te controleren:

1) Ga in MyDaisycon naar het menu: Hulpmiddelen | Suppressielijsten. Controleer daar of er een suppressielijst is van de adverteerder(s) waarvoor je e-mailmarketing wilt inzetten (menu: Hulpmiddelen | Suppressielijsten). In sommige gevallen, zoals in Scandinavië, is er een verzamellijst van verschillende adverteerders.

2) Is er een suppressielijst van de door jou gekozen adverteerder(s)? Download dan deze lijst(en), je ziet de output als ‘MD5-hash’.

3) Maak een MD5-hash van je eigen e-mailbestand wat je van plan bent te gaan e-mailen. Verderop in dit stappenplan leggen we uit hoe je dit kunt doen.

4) Leg de MD5-hash van je eigen bestand naast die van de betreffende suppressielijst en ontdubbel de overeenkomende adressen. Doe dit voor elke adverteerder die wordt gemaild.
Let op: elke keer als je wilt gaan mailen voor dezelfde adverteerder(s) dien je de suppressielijst opnieuw op te halen, omdat ook aan de kant van de adverteerder uiteraard ook updates plaatsvinden in de e-mailadressen op de lijst.

Met de goedkeuring op je e-mailing en de controle op de suppressielijsten ben je nu helemaal klaar voor de verzending! 

Hoe maak ik MD5-hashes van mijn eigen e-mailbestand?

Er zijn verschillende methoden om van e-mailadressen MD5-hashes te maken. Op het internet zijn er diverse websites waar je e-mailadressen kunt invullen en kunt ‘hashen’. Uit het oogpunt van dataveiligheid adviseren wij echter een script te gebruiken op je eigen device. We leggen twee manier uit waarop je dit kunt doen.

Let op: zorg er wel voor dat de e-mailadressen nooit hoofdletters bevatten! Het gebruik van hoofdletters resulteert namelijk in een andere, unieke hash. 

Voorbeeld 1) CSV-bestanden uitlezen en met MD5-hash een nieuwe maken 

Uit MyDaisycon kun je de suppressielijst van de adverteerder als CSV downloaden. Hierna kun je kijken of de hashes overeenkomen en waar nodig ontdubbelen. Uiteindelijk maak je er één nieuw bestand van, waarop je vervolgens kunt mailen.

Hieronder vind je een demo PHP-instructie:  

<?php
​
$skipHeader = false; // Sla de eerste regel met de kolomnamen over (true = ja, false = nee);
$source = 'example.csv'; // Het pad van je bronbestand
$column = 0; // De kolom waarin je emailadres staat, start vanaf 0
$destination = 'example-md5.csv'; // Het pad van het nieuwe bestand
$delimiter = ';'; // Scheidingsteken
$enclosure = '"'; // Insluitingsteken van elk veld
$newLine = "\r\n"; // Karakter voor nieuwe regel, windows = \r\n, linux = \n
​
$readHandle = fopen($source, 'r'); // Open het bronbestand
$writeHandle = fopen($destination, 'w'); // Open het nieuwe bestand
​
if (true === $skipHeader)
{
  fgetcsv($readHandle, $delimiter, $enclosure);
}
​
// Voeg kolomnamen toe in het nieuwe bestand
fputcsv($writeHandle, ['email', 'hash'], $delimiter, $enclosure);
​
// Lees het csv bestand regel voor regel en voeg deze toe in het nieuwe bestand
while (false !== ($row = fgetcsv($readHandle, $delimiter, $enclosure)))
{
  $email = $row[0] ?? '';
  $hash = md5($email);
  fputcsv($writeHandle, [$email, $hash], $delimiter, $enclosure);
}
​
// Sluit beide bestanden
fclose($readHandle);
fclose($writeHandle);

Voorbeeld 2) Met Microsoft Excel of Google Sheets

Het is ook mogelijk om via Excel of Google Sheets te werken.
We bieden hiervoor het volgende voorbeeldscript:

function MD5 (input) {
 var rawHash = Utilities.computeDigest(Utilities.DigestAlgorithm.MD5, input);
 var txtHash = '';
 for (i = 0; i < rawHash.length; i++) {
  var hashVal = rawHash[i];
  if (hashVal < 0) {
   hashVal += 256;
  }
  if (hashVal.toString(16).length == 1) {
   txtHash += '0';
  }
  txtHash += hashVal.toString(16);
 }
 return txtHash;
}

 Plaats dit bovenstaande script als volgt in je script-editor:

 • MS Excel: klik in Excel op het tabblad ‘ontwikkelaars’ en ga naar Visual Basic.
 • Google Sheets: ga naar ‘extra’ | ‘scripteditor’ of bezoek: https://script.google.com/

Sla het vervolgens op, autoriseer het (indien nodig) en gebruik dan de functie MD5 () in je spreadsheet. Je verwijst hierin naar een cel, zoals: =MD5(A1). Denk ook hier weer aan het gebruik van hoofdletters!

MD5.png

Je hebt nu een MD5-hash die je kunt vergelijken met het bestand van de adverteerder. Waar nodig ontdubbel je dus adressen om te voorkomen dat ze ongewenst e-mail ontvangen. Denk nog aan het vragen van goedkeuring voordat je overgaat tot verzending van de e-mailing. 

 

Let op: de bovengenoemde scripts zijn slechts voorbeeldscripts. Daisycon stelt zich niet aansprakelijk voor het gebruik van bovengenoemde scripts.

 

Wil je doorlezen wat de regels voor e-mailmarketing zijn? Bekijk dan onze FAQ over e-mailmarketing. Heb je een vraag die niet beantwoord wordt? Neem dan contact met ons op door een ticket in te sturen.