Regels voor e-mailmarketing

Ben jij als publisher actief met e-mailmarketing en stuur jij (dus) je bezoekers via een Daisycon-link direct door naar een adverteerder? Dan dien je goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Let er bovendien goed op dat je voor élk land waarin je promotie doet voldoet aan alle specifieke, lokale eisen. Voorafgaand dien je toestemming te hebben verkregen van alle e-mailontvangers om de betreffende e-mailings te sturen. Deze toestemming is aantoonbaar.

Houd er rekening mee dat jij als publisher een adverteerder niet direct via e-mail mag promoten zónder dat je de aanmeldprocedure bij Daisycon hebt doorlopen. Je dient bij de aanmelding aan te geven dat je via e-mail wilt promoten. Dit doe je door tijdens de aanmelding mediatype 'e-mailmarketing' te selecteren. Als je een bestaand account hebt en wil starten met e-mailmarketing kan je een media toevoegen in je account.

Onze voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar bestanden die double opt-in zijn. Bestanden met single- of confirmed opt-in wordt niet bij voorbaat uitgesloten, maar worden wel aan een extra screening onderworpen.

 

Hoe controleert Daisycon e-mailpublishers?

Ieder e-mailpublisher moet direct bij het aanmaken van een media met mediatype e-mailmarketing verplicht een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is gekoppeld aan je media en noemen we een questionnaire. De vragenlijst is in het Engels en dient ook in het Engels beantwoord te worden. Let op: omdat de questionnaire gekoppeld is aan een media moet deze worden ingevuld voor ieder individueel media met mediatype e-mailmarketing. Dus heb je meerdere media voor je e-mailbestanden moeten ook voor die media questionnaires worden ingevuld, ook als dit dezelfde database betreft. Belangrijk om te weten: Een media zal niet eerder worden gekeurd voordat de questionnaire volledig is ingevuld inclusief een upload van een voorbeeld mailing. Het is dus zaak dat je de questionnaire compleet maakt en zo duidelijk mogelijk, en vanzelfsprekend, naar waarheid invult. Des te eerder kun je starten als e-mailpublisher. De lijst bevat vragen over onder meer:

  • De opbouw van het e-mailbestand en de wijze waarop toestemming van de consument verkregen is.
  • De manier waarop de consument zijn toestemming kan intrekken en zich kan afmelden voor de nieuwsbrief.
  • De opmaak en identiteit van de nieuwsbrief.
  • De wijze waarop je als publisher je nieuwsbrief promoot.

Een adverteerder kan in het Daisycon-systeem de ingevulde questionnaire zien van alle, voor de campagne aangemelde e-mailpublishers. Hierdoor kan de adverteerder zich op een eenvoudige manier goed informeren over de opbouw van het e-mailbestand van de publisher.

Het is mogelijk dat wij, wanneer de questionnaire niet voldoende duidelijkheid geeft, aanvullende vragen kunnen stellen over je database of werkwijze.

Indien een publisher niet voldoet aan geldende wet-en-regelgeving, dan wordt er geen toegang tot ons netwerk verleend. In bepaalde gevallen laten wij de werkwijze van een publisher juridisch toetsen om ons ervan te verzekeren dat de publisher conform de regelgeving en richtlijnen omtrent e-mail marketing handelt.

Als publisher dien je schriftelijk te verklaren dat de vragenlijst correct is ingevuld. Wij houden de regel aan dat wij bij twijfel geen samenwerking aangaan.


Single-, confirmed en double opt-in

Voor het vastleggen van toestemming herkennen wij drie definities: single-, confirmed en double opt-in.

Een consument geeft via een website of ander medium expliciet aan dat hij of zij zich wil inschrijven voor een nieuwsbrief bij een publisher. Dit zien wij als de eerste keer dat toestemming is gegeven, en noemen wij single opt-in.

Verstuurt de publisher een bevestigingsmail naar de consument waarin nogmaals duidelijk wordt gesteld waar deze zich voor inschrijft, dan wordt dit gezien als een confirmed opt-in.

Als de consument ook deze e-mail via een link (in de e-mail) moet bevestigen om in het e-mailbestand van de publisher te worden opgenomen, dan heeft de consument een dubbele toestemming afgegeven (double opt-in).

Deze laatste optie, double opt-in, heeft nadrukkelijk onze voorkeur.


Uitschrijven en correcte inhoud

Naast de eis dat het e-mailbestand correct is opgebouwd, stellen wij ook harde eisen aan de inhoud van de e-mailings én de manier hoe de consument zich kan uitschrijven.

Om dit te controleren dient iedere e-mailpublisher een voorbeeld te sturen van een nieuwsbrief zoals deze verstuurd gaat worden aan consumenten.

Als onderdeel van de kwaliteitscontrole wordt ook, door een medewerker van Daisycon, als test bij iedere e-mailpublisher het aanmeldproces van een consument doorlopen. De Daisycon-medewerker ontvangt daarna ook de nieuwsbrief, waardoor wij zicht hebben op de activiteiten van deze publisher.

In iedere e-mailing dient duidelijk vermeld te worden hoe de consument zich kan afmelden van de nieuwsbrief. Deze afmelding dient gratis en gemakkelijk te zijn.

De adverteerder beslist

Als je als e-mailpublisher bent toegelaten tot het Daisycon-netwerk, kun jij je aanmelden bij een adverteerder. De adverteerder bepaalt uiteindelijk of je wel of niet voor deze adverteerder mag promoten en op basis van welke condities en heeft hierin altijd het laatste woord.

Voordat een e-mail wordt verstuurd dient deze eerst ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de adverteerder middels de e-mailgoedkeuringstool. Pas na akkoord mag de mailing (door de publisher) worden verstuurd. Dit geldt voor alle commerciële mailingen gericht op Nederland.
Alle publishers zijn automatisch toegevoegd voor de e-mailgoedkeuringstool. Je kunt deze in je account vinden onder "Hulpmiddelen" | "E-mailgoedkeuringstool" | "Nieuw E-mailingverzoek".


Nuttige informatie en richtlijnen

Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent e-mailmarketing is beschikbaar op internet, kijk hiervoor naar nationale wetten en regels. Hieronder zijn enkele nuttige links. Houd er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de juiste activiteiten: