Wat zijn de regels voor e-mailmarketing bij Daisycon?

Als jij als publisher bij Daisycon adverteerders wil promoten door bezoekers via e-mail (via een Daisycon-link) direct naar een adverteerder door te sturen, dan dien je goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Let er goed op dat je voor elk land waarin je promotie doet voldoet aan alle specifieke eisen.

Houd er rekening mee dat jij als publisher een adverteerder niet direct via e-mail mag promoten zonder dat je de aanmeldprocedure hebt doorlopen. Je dient bij de aanmelding bij Daisycon aan te geven dat je via e-mail wil promoten. Dit kan je doen door bij de aanmelding mediatype 'e-mailmarketing' te selecteren.

Onze voorkeur gaat uitdrukkelijk naar bestanden die double opt-in zijn. Bestanden met single- of confirmed opt-in wordt niet bij voorbaat uitgesloten, maar worden wel aan een extra screening onderworpen. Daisycon werkt in Nederland alleen samen met e-mailpublishers die kunnen aantonen zich aan de Nederlandse wetgeving te houden.

Hoe controleert Daisycon e-mailpublishers?
Ieder e-mailpublisher krijgt na aanmelding een algemene vragenlijst opgestuurd en is verplicht deze in te vullen. De lijst bevat vragen betreffende:

  • De opbouw van het e-mailbestand en de wijze waarop toestemming van de consument verkregen is;
  • de manier waarop de consument zijn toestemming kan intrekken en zich kan afmelden voor nieuwsbrief;
  • de opmaak en identiteit van de nieuwsbrief;
  • de wijze waarop de publisher zijn nieuwsbrief promoot.

Van iedere e-mailpublisher die zich bij de campagne heeft aangemeld kan de adverteerder in het Daisycon-systeem de ingevulde vragenlijst inzien. Op deze manier kan een adverteerder zich eenvoudig en goed informeren over hoe het e-mailbestand van de publisher is opgebouwd.

Als de vragen uit de algemene vragenlijst niet duidelijk genoeg zijn beantwoord, vindt een nadere specifieke controle plaats met gerichte vragen.

Als de antwoorden niet voldoen aan de voorwaarden zoals door ACM en de eerder genoemde DDMA zijn gesteld, dan krijgt de publisher geen toegang tot ons netwerk. In bepaalde gevallen laten wij de werkwijze van een publisher juridisch toetsen om ons ervan te verzekeren dat de publisher conform de regelgeving en richtlijnen omtrent e-mail marketing handelt.

De publisher dient schriftelijk te verklaren dat de vragenlijst correct is ingevuld. Wij houden de regel aan dat wij bij twijfel geen samenwerking aangaan.

Single- confirmed en double opt-in
Hieronder leggen we uit wat wij onder single-, confirmed en double opt-in verstaan.

Een consument of medewerker van een bedrijf geeft via een website of ander medium expliciet aan dat hij of zij zich wil inschrijven voor een nieuwsbrief bij een publisher. Dit zien wij als de eerste keer dat toestemming is gegeven, en noemen wij single opt-in.

Verstuurt de publisher een bevestigingsmail naar de consument of medewerker waarin nogmaals duidelijk wordt gesteld waar deze zich voor inschrijft, dan wordt dit gezien als een confirmed opt-in.

Als de consument of medewerker ook deze e-mail via een link in de e-mail moet bevestigen dan heeft de consument een dubbele toestemming afgegeven (double opt-in). De laatste optie heeft dus nadrukkelijk onze voorkeur.

Naast het aantal keer dat toestemming wordt gevraagd zijn er regels hoe je toestemming dient te vragen. Meer hierover kan je lezen op de website van de ACM.


Uitschrijven en correcte inhoud
Naast de eis dat het e-mailbestand correct is opgebouwd, stellen wij ook harde eisen aan de inhoud van de e-mailings en de manier hoe de consument zich kan uitschrijven.

Om dit te controleren dient iedere e-mailpublisher een voorbeeld te sturen van een nieuwsbrief zoals zij hem versturen aan consumenten. Er wordt daarbij gecontroleerd of de nieuwsbrief voldoet aan de richtlijnen van de DDMA.

Als onderdeel van de kwaliteitscontrole wordt ook bij iedere e-mailpublisher door een medewerker van Daisycon als test het aanmeldproces van een consument doorlopen. De medewerker ontvangt daarna ook de nieuwsbrief, waardoor wij zicht hebben op de activiteiten van deze publisher.

De adverteerder beslist
Als een e-mailpublisher is toegelaten tot het Daisycon-netwerk, kunnen zij zich aanmelden bij een adverteerder. De adverteerder bepaalt uiteindelijk of een publisher wel of niet mag promoten en heeft hierin altijd het laatste woord. 

Voordat een e-mail wordt verstuurd dient deze  eerst ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de adverteerder. Pas na akkoord mag de mailing door de publisher worden verstuurd.

Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent e-mailmarketing lees je op de website van de ACM.Waar kan ik terecht met verdere vragen?
Als je vragen hebt, kijk dan eerst even bij de veelgestelde vragen (FAQ). De vragen zijn gerubriceerd zodat je snel het antwoord kunt vinden.