Prefillen als publisher en de AVG/GDPR

Publishers, die gemaksdiensten aan consumenten leveren en gegevens richting adverteerders prefillen met persoonsgegevens (e-mailadres, postcode huisnummer, etc) dienen hiervoor toestemming te hebben van deze consumenten.

Daisycon zal voor zoveel mogelijk privacy geoptimaliseerd technologieën aanbieden om dit te faciliteren waarbij de dataopslag geminimaliseerd wordt en de dataoverdracht zo veilig mogelijk plaatsvindt.

Persoonsgegevens die op deze wijze worden doorgegeven vallen onder de AVG/GDPR. De standaard verwerkersovereenkomst voor de publishers is hierop van toepassing. Hetzelfde geldt voor de doorgifte van de data aan de adverteerder. Beide partijen dienen in voorafgaande afstemming te hebben dat er een waarborg is dat de consument afdoende is geïnformeerd en toestemming heeft gegeven tav de uitwisseling  zijn data.