Wat moet ik als publisher doen om aan de AVG/GDPR te voldoen?

Publishers plaatsen links van Daisycon op hun website. Als een bezoeker doorklikt naar een adverteerder dan plaatst Daisycon een zogenaamde ‘affiliate cookie’ en slaat enkele gegevens op. Hierdoor kan Daisycon een match maken tussen de website van de publisher en de eventuele transactie die bij de adverteerder wordt gerealiseerd.

Data die Daisycon voor haar dienstverlening verwerkt heeft minimale impact op de privacy. Dataverwerking is gedekt voor verschillende verwerkingsovereenkomst waardoor de verwerking van alle data is gedekt. Bij Daisycon zijn wij van mening dat verwerking van data een gerechtvaardigd belang dient, namelijk het bieden van performanced based marketing diensten aan publishers en adverteerders.

Meer informatie over de cookies en verwerking van data door Daisycon kan je hier nalezen.

 

Daisycon verplicht publishers altijd transparant te zijn richting bezoekers en de diensten van Daisycon op te nemen in een privacystatement. Hiervoor is een standaardtekst beschikbaar. Deze vind je hier: https://www.daisycon.com/nl/standaardtekst-privacystatement-publishers/ Ook dienst de publisher zijn bezoekers expliciet op deze privacystatement te attenderen.  

Standaard verwerkersovereenkomst voor publishers

Om voor alle data-uitwisseling compliant te zijn met de AVG/GDPR is in onze Algemene publisher voorwaarden standaard een verwerkersovereenkomst opgenomen. Deze standaard verwerkersovereenkomst is hier na te lezen: https://www.daisycon.com/nl/standaard-verwerkersovereenkomst-publishers/.

Sub ID’s

Gebruik je als publisher sub ID’s om informatie van je bezoekers te meten, bijvoorbeeld voor het geven van cashback of de prestaties van je marketing door te meten, dan kan het zijn dat voor deze data (indien de data door de publisher tot persoonsgegevens zijn  te herleiden) de AVG/GDPR wel van toepassing is. Deze data wordt binnen de Daisycon-systemen opgeslagen maar is enkel te gebruiken/inzichtelijk voor de betreffende publisher en wordt niet gedeeld met derden.

Lees hier meer over het gebruik van sub ID’s en de AVG/GDPR.

Prefillen

Sommige publishers "Prefillen" data op de website van de adverteerder. Als dit persoonsgegevens betreft valt dit ook onder de AVG/GDPR. Lees hier meer over Prefillen door publishers en de AVG.

Issue handling

In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat er ten aanzien van kwaliteitscontroles, testen of malfunctioneren, persoonsgegevens van consumenten tussen Publishers en Adverteerders, al dan niet via Daisycon, uitgewisseld worden. Deze uitwisseling valt onder de standaard  verwerkersovereenkomsten die Daisycon met haar publishers en adverteerders sluit. De initiërende partij dient te allen tijde zorg te dragen voor afdoende informatie en toestemming van de betrokken consument ten aanzien van het doorgeven van de data.

Daisycon heeft beveiligde systemen beschikbaar om veelvoorkomende processen op een veilige en compliant manier af te handelen.