Waarom is mijn transactie afgekeurd?

In ons netwerk meten we soms wel meer dan een miljoen kliks per dag en daaruit volgen talrijke transacties. Alle unieke transacties moeten gekeurd worden door de betreffende adverteerders. Daarbij komt het ook voor dat een transactie afgekeurd wordt. Balen als dit nu met jouw transactie is gebeurd...

De meest voorkomende redenen voor afkeur:

  • De bestelling is geretourneerd
  • Het product of de dienst is niet betaald
  • Het product of de dienst is geannuleerd
  • De transactie staat er dubbel in
  • Er zijn incorrecte gegevens achter gelaten

Afwijkende meetmethode

Het kan voorkomen dat een adverteerder gebruik maakt van een meetmethode die afwijkt van de standaarden. Hierdoor kunnen wij geen controle houden op de meting en correcte toewijzing van transacties. Indien dit het geval is staat dit altijd bij de campagne-omschrijving van de adverteerder vermeld. Het is dus belangrijk de campagne-omschrijving en eventueel aanvullende voorwaarden van de adverteerder nauwkeurig te lezen! Hier kan informatie in staan over hoe de keuring plaatsvindt bij de adverteerder.

Transactieoverzicht

Mocht een transactie zijn afgekeurd, dan kun je in het transactieoverzicht zien wat de reden hiertoe was. Het keuren van transacties is altijd ter beoordeling van de adverteerder, wij houden toezicht dat dit tijdig en naar geweten gebeurt.

Ten onrechte afgekeurd?

Ben je overtuigd dat jouw transactie onterecht is afgekeurd? Neem dan contact op met de betreffende adverteerder. Gebruik hiervoor een ticket, via het menu: "Support | button Ticket aanmaken". Selecteer vervolgens de juiste adverteerder en stuur in ieder geval de volgende gegevens mee:

• Transactie-ID
• Campagnenaam
• Transactiedatum
• Orderbevestiging (indien aanwezig)