Wat houdt eCPC in?

eCPC staat voor effective cost per click. Dit zijn de kosten voor een adverteerder (of opbrengsten voor een publisher) per doorgestuurde bezoeker. De eCPC wordt berekend door de totale uitgaven (of inkomsten) te delen door het totaal aantal ontvangen (of geleverde) bezoekers.