Regels voor een toolbar/extensie/plugin

Maak je als publisher gebruik van een toolbar of extensie? In je publisher account dien je hiervoor een apart media te gebruiken. Je kiest het media type 'Toolbar/Plugin' . In de omschrijving en URL dien je duidelijk aan te geven dat het gaat om een toolbar/plugin/extensie.

Het is belangrijk dat in de media omschrijving duidelijk wordt gemaakt wat voor promoties je doet en vooral hoe. Voor de adverteerder moet het helder zijn waar zijn/haar product/merk/campagne gepromoot wordt en op welke manier dit gebeurt. Uiteindelijk bepaalt de adverteerder of hij/zij je toe wil laten tot zijn/haar affiliate programma.

Vanuit het PAN (Platform Affiliate Netwerken) zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je kunt deze voorwaarden hier lezen.

Let op
-       Kies het media type 'Toolbar / Plugin' en geef duidelijk aan in de URL en omschrijving wat je doet;
-       Het moet voor de consument duidelijk zijn dat het om een toolbar/browserextensie gaat;
-       Het moet vrijwillig zijn geïnstalleerd/dus niet met software/malware/etc;
-       Het moet makkelijk verwijderbaar zijn;
-       Het moet niet ‘schreeuwend’ zijn;
-       De consument dient bewust en actief naar de adverteerder door te klikken.