Wat is CPL/CPS/CPA/CPC/CPM?

Affiliate marketing kent diverse vergoedingsvormen. Om je enig inzicht te geven in enkele termen en begippen hebben we hieronder een begrippenlijst gemaakt van voorkomende vergoedingen. In de programma voorwaarden van een campagne vind je de juiste vergoedingsvorm terug die een adverteerder geeft.

- CPL betekent Cost Per Lead (bijv. een nieuwsbriefinschrijving)
Een CPL-vergoeding wordt uitgekeerd als een bezoeker persoonsgegevens achterlaat op de website van de adverteerder. Een lead is bijvoorbeeld een informatie-aanvraag of een inschrijving op een nieuwsbrief. De adverteerder gebruikt deze gegevens vervolgens voor marketingdoeleinden.

- CPS betekent Cost Per Sale (bijv. een aankoop bij een webshop)
Een CPS-vergoeding wordt uitgekeerd als een doorgestuurde bezoeker overgaat tot een transactie op de website van de adverteerder. CPS campagnes worden ook vaak aangeduid als affiliateprogramma's, omdat bij een affiliateprogramma ook alleen wordt afgerekend op basis van een verkoop (sale).

- CPA betekent Cost Per Action (bijv. een geldstorting bij een casino)
Een CPA-vergoeding wordt uitgekeerd als een doorgestuurde bezoeker over gaat tot een actie op de website van de adverteerder.

- CPC betekent Cost Per Click (bijv. een klik op een product)
CPC is een beloningsmodel waarbij een publisher een kleine vergoeding krijgt uitgekeerd voor iedere unieke bezoeker die klikt op een banner/tekstlink van een adverteerder. Niet iedere adverteerder geeft een CPC vergoeding. In principe hebben alleen kwalitatieve websites recht op een CPC vergoeding bij Daisycon.

-CPM betekent Cost Per Mille (Bijv. 1000 banner vertoningen op een website)
CPM is een vergoedingsmodel voor het tonen van (banner-) advertenties. Het is het bedrag dat betaald wordt voor 1.000 vertoningen.