Hoelang blijft mijn financiële data bewaard?

Daisycon verwerkt dagelijks ruim één miljoen bezoekers en dit aantal groeit gestaag. Om efficiënt gebruik te maken van onze resources is dan ook nodig dat er een grens wordt gesteld aan de duur van de beschikbaarheid van de gegevens. Vandaar dat de níet financiële data in het online systeem (dat wil zeggen; alle statistieken etc.) altijd minimaal drie jaar beschikbaar zal zijn, voor data ouder dan drie jaar geeft Daisycon die garantie niet meer. Informatie zoals uitbetalingen en facturen blijven wel altijd beschikbaar. Je kunt de gegevens exporteren via de exportfunctie in My Daisycon of via de beschikbare API.

Indien 1 (één) jaar lang geen enkel tegoed wordt behaald, dan wordt het account van de Publisher opgezegd. Over een verdere verlenging van de overeenkomst beslist Daisycon naar eigen goeddunken. Indien het tegoed binnen 3 (drie) jaar de betalingsgrens niet heeft bereikt, wordt het account opgeheven en zal het tegoed niet uitbetaald worden. De Publisher heeft de mogelijkheid tot een maand na opzegging een schriftelijk verzoek in te dienen tot verlenging van de overeenkomst.